SunUra toimii Uudellamaalla, Hämeessä ja Pirkanmaalla

SunUra toimii Uudellamaalla, Hämeessä ja Pirkanmaalla

SunUra on Mielen ry:n omistama henkilöstö- ja valmennuspalveluyritys, joka on erikoistunut välityömarkkinakentällä toimimiseen. SunUralta löytyy kokemusta tulosperusteisista työhönvalmennuspalveluista useasta eri palvelusta ja projektista valtakunnallisesti. Työskentely perustuu yksilöllisiin palvelupolkuihin, moniammatilliseen yhteistyöhön ja vahvaan yrityskentän tuntemiseen. Laaja tuntemus niin yritys kuin yhdistyskentästä antaa SunUralle toimijana hyvät lähtökohdat työnhakija asiakkaan auttamiseen työnhaussa. Tavoite on palveluntuottajana tukea asiakasta koko työnhakuprosessin ajan ja taklata työnsaannin esteitä yhdessä asiakkaan kanssa.

Työ-SIBissä työskentelevät valmentajat ovat taustaltaan eri alojen ammattilaisia, joilla on tahtotila ja kyky tukea ja valmentaa asiakkaita kohti työllistymistä. Toimintamme vahvuutena on hyvähenkinen tiimi ja työhyvinvointi näkyy myös tavassa kohdata ja palvella asiakkaitamme. Työ-SIBin valmennus on asiakkaille työllistymistavoitteeseen räätälöityä yksilöllistä palvelua, jossa työstetään niitä työnhakutaitoja, -välineitä, keinoja ja väyliä, jotka vahvistavat mahdollisuuksia työllistymiseen. Hyödynnämme valmennuksessa SunUran yritystiimimme kontakteja ja osaamista työnetsinnässä, luodaksemme toimivia väyliä yrityksiin työllistymiseksi. Nopean työllistymisen rinnalla haluamme taata, että asiakkaillamme on osaaminen työnhakuun.

Työskentely valmentajan kanssa toteutuu 1-4 kertaa kuukaudessa joko etäyhteyksin tai toimistolla tavaten. Valmennuksessamme on mahdollista osallistua yksilöohjauksen lisäksi ryhmämuotoisiin koulutuksiin, joiden teemat liittyvät esim. haastatteluharjoituksiin, Canvan käyttöön, LinkedIn-profiilin tehokkaampaan hyödyntämiseen, video cv:n luontiin.

Tule sellaisena kuin olet – avoin vuorovaikutus on tie molemminpuoliseen ymmärrykseen ja tekoihin, jotka vievät eteenpäin.

www.sunura.fi

Asiakkaiden kokemuksia SunUrasta

 

 

54321
(1 vote. Average 5 of 5)