Kenelle Työ-SIB on tarkoitettu?

Kenelle Työ-SIB on tarkoitettu?

Työ-SIB -ohjelma on tarkoitettu kohderyhmään kuuluville Työ- ja elinkeinotoimiston tai työllisyyskokeilujen asiakkaille. Kohderyhmään kuuluvat työttömät, joiden työttömyys on kestänyt vähintään 12 kuukautta edeltävän 16 kuukauden aikana, 24 kuukautta edeltävän 36 kuukauden aikana tai 36 kuukautta työttömyyttä edeltävän 48 kuukauden aikana  (kuukausien ei tarvitse olla perättäisiä). Lisäksi vaaditaan 12 kuukautta työhistoriaa edeltävän 5 vuoden ajalta (kuukausien ei tarvitse olla perättäisiä).

Kohderyhmään voivat kuulua myös 6 kuukautta työttöminä olleet, joilla on pitkäaikaistyöttömyyden riskitekijöitä. Kohderyhmän määrittelevät TE-toimiston asiantuntijat ja jokaisen asiakkaan kohdalla tarkistetaan, täyttyvätkö ohjelman kriteerit. Jos eivät täyty, ohjelmassa ei voi aloittaa.

Työ-SIBiin voi tulla hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Osalla työttömyys on jatkunut pidempään, osalla alle vuoden. Koulutustaustalla ja ammatilla ei ole merkitystä Työ-SIBiin osallistumiselle, kaikkien alojen ihmiset ovat tervetulleita. Tärkeintä on motivaatio palata takaisin työelämään ja valmius työskennellä sen eteen.

54321
(45 votes. Average 3.22 of 5)