Home

Työ-SIB on Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama vaikuttavuusinvestointihanke. Hankkeen päätavoite on auttaa tuhansia pitkäaikaistyöttömiä työllistymään seuraavan 4 vuoden aikana. Työllistämistä tekevät palveluntuottajat, jotka ovat työllistämisen kokeneita ammattilaisia. Hankkeen rahoituksesta ja hallinnosta vastaa FIM.
SIB on lyhennys englannin kielen sanoista ”social impact bond”, ja tarkoittaa tulosperusteisesti rahoitettua vaikuttavuusinvestointihanketta. SIB-hankkeessa sijoittajilta kerätään varoja SIB-rahastoon, josta maksetaan työllistämistä tekevien palveluntuottajien työ. Hanketta toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, FIMin ja palveluntuottajien kanssa.
Työ-SIB palvelun asiakkaat valitaan satunnaisotannalla TE-toimistoissa ja kutsutaan infotilaisuuteen, jossa kerrotaan lisää palvelusta. Infotilaisuuden jälkeen asiakkaat jaetaan palveluntuottajille ja kutsutaan alkuhaastatteluun, jossa sovitaan palvelun aloittamisesta. Palvelu on vapaaehtoinen.
Palveluun on mahdollista päästä mukaan olemalla yhteydessä omaan vastuuvirkailijaan TE-toimistossa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@tyosib.fi. Palveluun pääsemisestä päättää TE-toimisto ja siihen ei voi vaikuttaa hankehallinnoija tai palveluntuottaja.
Työ-SIBin tulosperusteinen palvelu antaa jokaiselle palveluntuottajalle vapaat kädet toimia asiakkaan työllistämiseksi parhaiten katsomallaan tavalla ja palvelun sisältö voi vaihdella eri palveluntuottajilla. Lähtökohtana toimii yksilöllinen ja joustava, asiakkaan tarpeisiin räätälöity palvelu.
TYÖPAIKAT

Työ-SIB palvelu tarjoaa erittäin laajat eri alojen työelämäkontaktit. Etsimme jatkuvasti mukaan uusia työnantajia. Työllistyminen voi tapahtua työelämäkontaktiemme avulla tai yleisesti avoimina oleviin työpaikkoihin/piilotyöpaikkoihin.

BLOGI
Usein kysytyt kysymykset
Usein kysytyt kysymykset
Milloin Työ-SIB alkoi? Ensimmäiset Työ-SIB -asiakkaat aloittivat marraskuun lopussa 2019. Kävin infossa TE-toimistossa, mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään.…

YHTEYSTIEDOT

info@tyosib.fi
www.tyosib.fi