Home

Työ-SIB on Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama tulosperusteinen työllistämisohjelma. Yli 2500 osallistujaa on jo työllistynyt ohjelman avulla! Hankkeen päätavoite on auttaa tuhansia pitkäaikaistyöttömiä työllistymään vuosien 2020-2025 aikana. Työ-SIB ohjelmaa toteuttavat työllistämisen kokeneet ammattilaiset, joilla on vahvaa näyttöä eritaustaisten ihmisten työllistämisestä. Hankkeen rahoituksen ja hallinnoinnin hoitaa S-Pankin varallisuudenhoito. Katso TE-Live Työ-SIB! Uuden Työ-SIB blogin löydät täältä.

 

SIB on lyhennys englannin kielen sanoista ”social impact bond”, ja tarkoittaa ohjelman rahoitustapaa. Sijoittajilta kerätään varoja rahastoon, josta rahoitetaan Työ-SIB valmennusta tarjoavien palveluntuottajien työtä tulokseen ja vaikuttavuuteen perustuen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, työllisyyden kuntakokeilujen, S-Pankin ja palveluntuottajien kanssa. Tästä lisätietoja.
Työ-SIBin asiakkaat valitaan satunnaisotannalla TE-toimistoissa ja kutsutaan infotilaisuuteen, jossa kerrotaan lisää ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Työ-SIB valmentaja ottaa infotilaisuuden jälkeen ohjelmaan ilmoittautuneisiin asiakkaisiin yhteyttä viikon sisällä ja sopii ohjelman aloittamisesta. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, infotilaisuus järjestetään velvoittavana.
Työ-SIB -ohjelmaan on mahdollista päästä mukaan olemalla yhteydessä omaan vastuuvirkailijaan TE-toimistossa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@tyosib.fi. Ohjelmaan pääsemisestä päättää TE-toimisto ja siihen ei voi vaikuttaa hankehallinnoija tai palveluntuottaja. Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Tästä lisätietoja.
Työ-SIBin tulosperusteinen ohjelma antaa jokaiselle palveluntuottajalle vapaat kädet toimia asiakkaan työllistämiseksi parhaiten katsomallaan tavalla. Palvelun sisältö voi vaihdella eri palveluntuottajilla. Lähtökohtana toimii yksilöllinen ja joustava, asiakkaan tarpeisiin räätälöity palvelu. Tästä lisätietoja.
TYÖPAIKAT

Työ-SIB -ohjelman palveluntuottajilla on joitain kontakteja työvoimaa hakeviin yrityksiin, mutta suurin osa työllistymisistä on tapahtanut valmennuksellisin keinoin avoinna oleviin työpaikkoihin tai piilotyöpaikkoihin. 2200 on jo työllistynyt ohjelman avulla! Lisätietoja työllistymisistä tästä.

BLOGI
Mitä Työ-SIB ohjelmassa tapahtuu?
Mitä Työ-SIB ohjelmassa tapahtuu?
Työ-SIB -alkuinfon jälkeen valmentaja ottaa yhteyttä noin viikon sisällä puhelimitse, tekstiviestitse tai sähköpostilla ja kutsuu tapaamiseen, jossa sovitaan Työ-SIBin aloituksesta.…
Usein kysytyt kysymykset
Usein kysytyt kysymykset
Sain TE-toimistosta sähköpostin/tekstiviestin Työ-SIB -ohjelmasta. Mitä nyt pitäisi tehdä? Jos olet saanut sähköpostin tai tekstiviestin ohjelmasta, voit ilmoittautua mukaan Työ-SIB…
Hienoja tuloksia SIB-työllistämisohjelmien avulla
Hienoja tuloksia SIB-työllistämisohjelmien avulla
Työ-SIB -ohjelma käynnistyi virallisesti 1/2020 ja ohjelmassa on tai ollut mukana yli 5800 osallistujaa viidellä eri palveluntuottajalla. Tulokset ovat erinomaisia,…

YHTEYSTIEDOT

info@tyosib.fi
www.tyosib.fi